Nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích

Zeptali jsme se zkušeného pedagoga, který je dlouholetým členem zkušebních komisí při obhajobách na různých vysokých školách, jaké chyby se nejčastěji objevují v bakalářských a diplomových pracích. Setkáváte se často s formálními chybami a s jakými? Každá škola má vlastní metodiku. Tu je třeba bezpodmínečně dodržet. Doporučuji dodržovat požadované formátování textu hned od počátku, protože …