Jak zpracovat finanční analýzu?

Finanční analýza je ústředním tématem či součástí mnoha bakalářek i diplomových prací. Jakým způsobem postupovat? Co radí profesionálové? Nejprve si budete muset připravit data, veřejně dostupná data najdete na justice.cz, některé školy mají kromě toho přístup i do placených databází. Pravděpodobně budete muset získaná data přepsat do Excelu, kde budete provádět i výpočty. Teoretická i …