Jak udělat prezentaci k obhajobě diplomové práce

Budete-li si připravovat vizuální prezentaci, např. v programu MS PowerPoint, snažte se o to, aby působila důstojně, střízlivě, nebyla přeplácaná, byla zřetelná a dobře čitelná. Barvy vyberte tak, aby působily jemně, aby kontrast mezi podkladem a písmem nebyl příliš ostrý, ale zároveň aby text byl dobře čitelný. Dejte si pozor na překlepy, gramatické chyby nebo nevhodně …

Jak napsat závěr diplomové práce?

Pro hodně lidí je nejtěžší napsat závěr práce. Přitom to není nic tak těžkého. V závěru práce shrňte zvlášť teoretickou, zvlášť analytickou a zvlášť praktickou část práce tak, aby vždy shrnutí obsahovalo to nejdůležitější z každé části nebo z každé kapitoly. Závěr je vlastně jen velmi, velmi zestručněným opakováním všeho, co bylo ve vaší práci podstatné a důležité. …

Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci?

V každé práci s ekonomickou tematikou by měly být obrázky, tabulky a grafy. V podstatě jsou dvě možnosti:  (1)použijete obrázek, který už někdo udělal před vámi  (2) vytvoříte si obrázek vlastní Varianta 1 by se měla vyskytovat spíše v teoretické části, varianta 2 v analytické a praktické, ale nemusí to být pravidlem. V prvním případě vložte obrázek, pojmenujte ho stejně jako …

Citace v diplomové práci

Prostudujte předpis vaší školy a najděte si v něm, kterou normou se mají vaše citace řídit. K sestavení pak můžete použít citační manažer. Jakým způsobem se má označovat citovaný text? Není-li to ve směrnici uvedeno, je nejlepší ho dávat do uvozovek, označit ho kurzívou nebo obojí. Jak má být sestaven citační záznam? Kde má být umístěn? …

Jak napsat praktickou část diplomové práce?

A tady pozor. Dosud jste jen něco popisovali. Teď musíte přijít s něčím vlastním. A u diplomky je to sakra důležité! Tady je potřeba použít nástroje z teoretické části a jejich pomocí vyřešit problém, který jste popsali v části analytické. Nejprve je tedy potřeba problém vyřešit, následně toto řešení popsat. Popis řešení si zase nejdříve strukturujte do kapitol, …

Jak napsat analytickou část diplomové práce?

Jestli jste si nenapsali strukturu kapitol hned na začátku, udělejte to právě teď. Viz Co má obsahovat analytická část diplomové práce? Nyní se věnujte problému, který chcete řešit. Ještě se nesnažte hledat řešení, nic nevymýšlejte (k tomu slouží praktická část), ani nepište obecně, o všech problémech téhle kategorie (k tomu byla určena teoretická část). Pište …

Jak napsat teoretickou část diplomové práce?

Seznamte se pečlivě s literaturou. Viz Zdroje pro diplomovou práci. Jestli jste si nenapsali strukturu kapitol hned na začátku, udělejte to právě teď. Viz Co má obsahovat teoretická část diplomové práce? Pak popisujte současný stav poznání vaší řešené problematiky, a to vysloveně z teoretického hlediska. Narazíte-li na to, že mají dva autoři na věc různý názor, nebojte …

Jak napsat úvod diplomové práce?

Rozsah by měl být 1 – 2 stránky textu. Úvod můžete na rozdíl od zbytku práce napsat odlehčeně a neodborně. Pište o tom, proč jste si toto téma vybrali, jaká je vaše motivace, co tomu předcházelo, o co usilujete. Také můžete psát o historii dané problematiky. Na závěr úvodu  🙂 rozhodně uveďte cíle své práce. …

Co má obsahovat praktická část diplomové práce?

Praktická část diplomky má popsat a ilustrovat, jak jste došli k naplnění cílů. Viz Cíle v diplomové práci. Má popsat to, jak jste došli k řešení problému, jehož výchozí stav popisujete v analytické části, a to za pomocí metod a nástrojů, které popisujete v teoretické části. Je-li to možné, prezentujte výsledky pomocí tabulek a grafů. Viz Jak používat obrázky, …

Co má obsahovat analytická část diplomové práce?

Analytická část práce popisuje aktuální stav problému, kterému se v diplomce věnujete. Má být úvodem, „bodem nula“ pro praktickou část, z nějž budete dále vycházet. Třeba by se hodilo vyjádřit některé údaje tabulkami? Viz Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci? Jak napsat analytickou část diplomové práce? Nevíte, co dát do analytické části vaší diplomky? …