Co má obsahovat teoretická část diplomové práce?

Teoretická část diplomky má popisovat aktuální stav poznání v oblasti problému, který řešíte. V této části omezte vlastní názory a úvahy, naopak, používejte co nejvíce citací a parafrází z těch nejdůležitějších zdrojů od nejuznávanějších autorů v tomto oboru. Viz Zdroje pro diplomovou práci Citace v diplomové práci Vždy ale používejte jen takové citace a parafráze, které směřují k tomu, co budete …

Cíle diplomové práce

Cíle musí být vždy v souladu s názvem diplomové práce. Pokud to není možné, je potřeba požádat školu o oficiální změnu tématu. A vždycky musíte cíle práce ve své práci splnit!!! Máte-li více cílů, zformulujte jeden hlavní, nejdůležitější. Ostatní by měly být buď vedlejší (tedy doplňkové), nebo dílčí, tedy takové, pomocí nichž dojdete k tomu hlavnímu. Cíle mají …

Jak psát diplomku

Možná už máte za sebou bakalářskou práci, možná, že ne. Každopádně, čeká vás diplomka, tak se pojďme podívat, jak na to! Vycházíme ze situace, kdy máte přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (pokud jste na tom líp, můžete si gratulovat :-)) Nejdřív si zjistěte, jaký předpis upravuje psaní prací na …

Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce

Odevzdali jste vyvázanou práci, a teď abyste se k ní zas vraceli? Bohužel, tomu se nevyhnete. Tak jdeme na to. Pokud si budete připravovat vizuální prezentaci, snažte se o to, aby působila důstojně, střízlivě, nebyla přeplácaná, byla zřetelná a dobře čitelná. Dejte si pozor na překlepy, gramatické chyby nebo nevhodně volené písmo či grafiku. V prezentaci věnujte …

Jak napsat závěr bakalářské práce?

Pro spoustu lidí je nejtěžší napsat závěr práce. Jak postupovat? Velice jednoduše. Shrnete zvlášť teoretickou, zvlášť analytickou a zvlášť praktickou část práce tak, aby shrnutí obsahovalo vždy to nejdůležitější z každé části. Nebo takto shrňte zvlášť každou hlavní kapitolu vaší práce. Závěr je vlastně jedno velké opakování všeho, co bylo ve vaší práci podstatné a důležité. …

Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci

Obrázky, tabulky a grafy by měly být přítomné v každé práci s ekonomickou tematikou. Máte v podstatě dvě možnosti: (1) – použít obrázek, který už někdo udělal před vámi (2) – vytvořit si obrázek vlastní. Varianta 1 by se měla vyskytovat spíše v teoretické části, varianta 2 v analytické a praktické, ale nemusí to být pravidlem. V prvním případě vložíte obrázek, …

Citace v bakalářské práci

  Hledejte důkladně ve školní směrnici, jakou normou se mají vaše citace řídit. K jejich sestavení můžete použít citační manažer. Jakým způsobem má být označen citovaný text? Pokud to ve směrnici není uvedeno, doporučuji ho dávat do uvozovek nebo ho označit kurzívou. Jakým způsobem má být sestaven citační záznam? Kde má být umístěn? Možná máte ve …

Jak napsat praktickou část bakalářské práce?

Některé školy praktickou část práce nepožadují a stačí jim důkladně provedená analýza, pokud je to zrovna váš případ, jistě se tomu dokážete hravě přizpůsobit a tuhle část přeskočit. Pokud ji vynechat nemůžete, vyhrňte si rukávy a jdeme na to. A tady pozor. Dosud jste jen něco popisovali. Teď musíte přijít s něčím vlastním. Teď musíte použít …

Jak napsat analytickou část bakalářské práce?

Pokud jste si na počátku neudělali osnovu (strukturu kapitol), udělejte to teď. Viz Co má obsahovat analytická část bakalářské práce? Pak se věnujte problému, který chcete řešit. Zatím ho neřešte, nevymýšlejte, co s ním (k tomu slouží praktická část), ani nepište obecně, o všech problémech téhle kategorie. Pište jen o tomhle jednom konkrétním problému, jaký je …

Jak napsat teoretickou část bakalářské práce?

Seznamte se důkladně s literaturou. Viz Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci? Pokud jste si na začátku nenapsali strukturu kapitol, udělejte to teď. Viz Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce? Pak popisujte daný stav poznání vaší řešené problematiky vysloveně z teoretického hlediska. Pokud mají dva autoři na věc různý názor, nebojte se to uvést. Vždy …