Jak napsat úvod bakalářské práce?

Většinou stačí 1 – 2 stránky textu. Úvod může být oproti zbytku práce odlehčený, neodborný. Pište o tom, proč jste si vybrali dané téma, jaká je vaše motivace, co tomu předcházelo, o co usilujete. Nebo můžete psát o historii dané problematiky. Na konec úvodu rozhodně uveďte cíle své práce. Viz Jak formulovat cíle bakalářské práce? …

Co má obsahovat praktická část bakalářské práce?

Praktická část bakalářské práce by měla popsat, jak jste došli k naplnění cílů bakalářské práce. Viz Jak formulovat cíle bakalářské práce? Měla by popsat to, jak jste došli k řešení problému popsaného v analytické části za pomocí metod a nástrojů popsaných v teoretické části. Pokud je to možné, je dobré prezentovat výsledky pomocí tabulek. Viz Obrázky, tabulky a grafy …

Co má obsahovat analytická část bakalářské práce?

Analytická část práce by měla popisovat aktuální stav problému, kterému se v bakalářské práci věnujete. Měl by to být jakýsi úvod, jakýsi „bod nula“ pro praktickou část, ze kterého budete dále vycházet. Možná by se hodilo vyjádřit některé údaje tabulkami? Viz Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci. Jak napsat analytickou část bakalářské práce? Nevíte, co dát …

Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce?

Teoretická část bakalářské práce by měla popisovat aktuální stav poznání dané problematiky. Tam je jen málo prostoru pro vlastní názory a úvahy, naopak, měla by obsahovat nejvíce citací a parafrází z těch nejdůležitějších zdrojů od nejuznávanějších autorů. Viz Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci? Citace v bakalářské práci. Vždycky ale v souvislosti s tím, co budete psát v následujících …

Jak formulovat cíle bakalářské práce?

Vždycky se musí vejít do tématu práce. Není-li to možné, musíte požádat školu o oficiální změnu tématu. A vždycky musíte cíle práce ve své práci splnit!!! Pokud máte cílů více, zformulujte jeden hlavní, nejdůležitější. Ostatní by měly být buď vedlejší (tedy doplňkové), nebo dílčí, tedy takové, pomocí nichž dojdete k tomu hlavnímu. Cíle by měly popisovat, …

Jak napsat bakalářskou práci

Pokusím se stručně popsat osvědčený postup, jak si poradit s napsáním bakalářské práce. Takže, řekněme, že jsme v bodě nula, kdy máte tak akorát přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (vždycky je lepší vycházet z té nejhorší varianty, ne? ;-)) V první řadě se zajímejte o to, jaký předpis upravuje …

Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci?

Používejte knihy uznávaných autorů, nejlépe monografie, čím novější, tím lepší. Nejlépe nejnovější vydání knih. Napsal o tom něco váš vedoucí? Pak to musíte mít! Pozor na platnost informací! Hlavně v případě všeho, co je na podkladě nějakých právních předpisů. Nezměnily se náhodou? Můžete použít i články z odborných časopisů. Opatrně s internetovými zdroji. Pokud je používáte, pak jen …

Jak zpracovat finanční analýzu?

Finanční analýza je ústředním tématem či součástí mnoha bakalářek i diplomových prací. Jakým způsobem postupovat? Co radí profesionálové? Nejprve si budete muset připravit data, veřejně dostupná data najdete na justice.cz, některé školy mají kromě toho přístup i do placených databází. Pravděpodobně budete muset získaná data přepsat do Excelu, kde budete provádět i výpočty. Teoretická i …

Nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích

Zeptali jsme se zkušeného pedagoga, který je dlouholetým členem zkušebních komisí při obhajobách na různých vysokých školách, jaké chyby se nejčastěji objevují v bakalářských a diplomových pracích. Setkáváte se často s formálními chybami a s jakými? Každá škola má vlastní metodiku. Tu je třeba bezpodmínečně dodržet. Doporučuji dodržovat požadované formátování textu hned od počátku, protože …