Jak psát diplomku

Možná už máte za sebou bakalářskou práci, možná, že ne. Každopádně, čeká vás diplomka, tak se pojďme podívat, jak na to! Vycházíme ze situace, kdy máte přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (pokud jste na tom líp, můžete si gratulovat :-)) Nejdřív si zjistěte, jaký předpis upravuje psaní prací na …

Jak napsat bakalářskou práci

Pokusím se stručně popsat osvědčený postup, jak si poradit s napsáním bakalářské práce. Takže, řekněme, že jsme v bodě nula, kdy máte tak akorát přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (vždycky je lepší vycházet z té nejhorší varianty, ne? ;-)) V první řadě se zajímejte o to, jaký předpis upravuje …

Jak zpracovat finanční analýzu?

Finanční analýza je ústředním tématem či součástí mnoha bakalářek i diplomových prací. Jakým způsobem postupovat? Co radí profesionálové? Nejprve si budete muset připravit data, veřejně dostupná data najdete na justice.cz, některé školy mají kromě toho přístup i do placených databází. Pravděpodobně budete muset získaná data přepsat do Excelu, kde budete provádět i výpočty. Teoretická i …

Nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích

Zeptali jsme se zkušeného pedagoga, který je dlouholetým členem zkušebních komisí při obhajobách na různých vysokých školách, jaké chyby se nejčastěji objevují v bakalářských a diplomových pracích. Setkáváte se často s formálními chybami a s jakými? Každá škola má vlastní metodiku. Tu je třeba bezpodmínečně dodržet. Doporučuji dodržovat požadované formátování textu hned od počátku, protože …