Jak formulovat cíle bakalářské práce?

Nezařazené
  • Vždycky se musí vejít do tématu práce. Není-li to možné, musíte požádat školu o oficiální změnu tématu. A vždycky musíte cíle práce ve své práci splnit!!!
  • Pokud máte cílů více, zformulujte jeden hlavní, nejdůležitější. Ostatní by měly být buď vedlejší (tedy doplňkové), nebo dílčí, tedy takové, pomocí nichž dojdete k tomu hlavnímu.
  • Cíle by měly popisovat, k jakým závěrům chcete dojít a měly by obsahovat nějaký přínos.
  • Cíle by se měly objevit v úvodu práce.  Viz Jak napsat úvod bakalářské práce?
  • Komisi bude zajímat, jaké byly cíle vaší práce a jestli jste je naplnili! Viz Jak napsat závěr bakalářské práce?
  • Cíle se musí objevit ve vaší prezentaci! Viz Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce.

Máte zformulované cíle? Přejděte k přípravě osnovy:
Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce?
Co má obsahovat analytická část bakalářské práce?
Co má obsahovat praktická část bakalářské práce?
Pořád ještě tápete, jaké mají být cíle vaší bakalářské práce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...