Cíle diplomové práce

Nezařazené
  • Cíle musí být vždy v souladu s názvem diplomové práce. Pokud to není možné, je potřeba požádat školu o oficiální změnu tématu. A vždycky musíte cíle práce ve své práci splnit!!!
  • Máte-li více cílů, zformulujte jeden hlavní, nejdůležitější. Ostatní by měly být buď vedlejší (tedy doplňkové), nebo dílčí, tedy takové, pomocí nichž dojdete k tomu hlavnímu.
  • Cíle mají popisovat, k jakým závěrům chcete dojít a mají obsahovat nějaký přínos.
  • Cíle pak dejte i do úvodu práce.  Viz Jak napsat úvod diplomové práce?
  • Vaši komisi bude určitě zajímat, jaké jste si stanovili cíle a jestli jste je naplnili! Viz Jak napsat závěr diplomové práce?
  • Cíle se musí objevit ve vaší prezentaci! Viz Jak udělat prezentaci k obhajobě diplomové práce.

Máte zformulované cíle? Vrhněte se na přípravu osnovy:
Co má obsahovat teoretická část diplomové práce?
Co má obsahovat analytická část diplomové práce?
Co má obsahovat praktická část diplomové práce?
Nevíte, jaké mají být cíle vaší diplomové práce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...