Citace v bakalářské práci

Nezařazené

 

  • Hledejte důkladně ve školní směrnici, jakou normou se mají vaše citace řídit. K jejich sestavení můžete použít citační manažer.
  • Jakým způsobem má být označen citovaný text? Pokud to ve směrnici není uvedeno, doporučuji ho dávat do uvozovek nebo ho označit kurzívou.
  • Jakým způsobem má být sestaven citační záznam? Kde má být umístěn? Možná máte ve směrnici jen normu, podle které se má postupovat, najděte ji a dodržujte.
  • Označujte nejen citace, ale i parafráze! Viz Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci?
  • Zdrojujte i obrázky, tabulky a grafy! Viz Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci.
  • Nejvíce citací a parafrází by mělo být v teoretické části – dokonce by se dalo říci, že by se měla skládat jenom z nich. Viz Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce?

Nevíte, jak dělat citace ve vaší bakalářské práci? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...