Citace v diplomové práci

Nezařazené
  • Prostudujte předpis vaší školy a najděte si v něm, kterou normou se mají vaše citace řídit. K sestavení pak můžete použít citační manažer.
  • Jakým způsobem se má označovat citovaný text? Není-li to ve směrnici uvedeno, je nejlepší ho dávat do uvozovek, označit ho kurzívou nebo obojí.
  • Jak má být sestaven citační záznam? Kde má být umístěn?
  • Zdrojujte důsledně citace i parafráze! Viz Zdroje pro diplomovou práci.
  • Zdrojujte všechny obrázky, tabulky a grafy! Viz Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci?
  • Nejvíce citací a parafrází má obsahovat teoretická část –  v podstatě se dá říci, že by se měla skládat výhradněz nich. Viz Co má obsahovat teoretická část diplomové práce?

Nevíte, jak dělat citace ve vaší diplomce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...