Jak napsat bakalářskou práci

Pokusím se stručně popsat osvědčený postup, jak si poradit s napsáním bakalářské práce.
Takže, řekněme, že jsme v bodě nula, kdy máte tak akorát přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (vždycky je lepší vycházet z té nejhorší varianty, ne? ;-))

V první řadě se zajímejte o to, jaký předpis upravuje psaní prací na vaší škole. Najdete tam informace o tom, co je pro vás při psaní prací závazné, bude se to týkat zejména formální úpravy práce (okraje, písmo, číslování stran, formáty citací a takové ty věci). Obecně platí, že co předpis neupravuje, to si můžete upravit podle sebe ( ale je dobré dbát na nějaká ta obecně zavedená pravidla). Někde k tomu dávají rovnou i šablonu pro bakalářskou práci – určitě neuděláte chybu, když budete psát přímo do ní. A pokud vám ji nedali, vytvořte si ji sami. Nejen styly, okraje, řádkování apod., ale i všechny formality, které předcházejí úvodu (i když pro ně ještě nemáte náplň), jako např. prohlášení, abstrakt, obsah či poděkování.

Dál si zajistěte literaturu. Zajděte do knihovny, poraďte se s knihovnicí. Viz Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci?

Tak a teď už jste doma, u počítače, a jdete psát.
Mějte stále na paměti, že název práce je daný a vy se do něj musíte vejít. Pokud to z nějakého důvodu není možné, musíte dát ve škole oficiální žádost o změnu. Dále jsou důležité cíle práce. Viz Jak formulovat cíle bakalářské práce?

Když máte stanovené cíle práce, napište si osnovu. Základní osnova je pravděpodobně uvedená v tom pokynu, co máte ze školy, a bude vypadat asi takhle (někde to dávají i minimálním či maximálním počtem stran k jednotlivým částem, tak si na to dejte pozor):

 •  úvod
 • teoretická část
 • analytická část
 • praktická část
 • závěr

Vy si ale napište osnovu podrobnější, pokud je to možné. Popřemýšlejte, jak by se jednotlivé části daly rozdělit do kapitol a napište si jejich pracovní názvy. Zatím ale jen kapitoly, žádné texty.
Viz:
Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce?
Co má obsahovat analytická část bakalářské práce?
Co má obsahovat praktická část bakalářské práce?
Pak už můžete začít psát úvod. Viz Jak napsat úvod bakalářské práce?
Pokračujte jednotlivými částmi bakalářské práce. Viz
Jak napsat teoretickou část bakalářské práce?
Jak napsat analytickou část bakalářské práce?
Jak napsat praktickou část bakalářské práce?
Dodržujte přitom následující zásady:

 • Všechno, co není z vaší hlavy, musí mít uvedeno zdroj. Buď to opisujete přímo, pak jsou to citace, nebo to popisujete jinými slovy, pak jsou to parafráze. Viz Citace v bakalářské práci. Pozor si dejte u obrázků, tabulek a grafů. Viz Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci.
 • To, co z vaší hlavy je, také tak prezentuje (myslím si, domnívám se, došel jsem k závěru, podle mého názoru apod.). Pozor, abyste vlastní názory neprezentovali jako obecně platné zásady.
 • Nikdy nepište v množném čísle (vyhodnotili jsme dotazníky a zjistili jsme), pokud jste něco dělali vy sami.

Máte hotovo? Celou práci si pozorně přečtěte. Pokud jste spokojení, napište závěr. Viz Jak napsat závěr bakalářské práce?
Cítíte velkou úlevu, ale ještě nejste u konce. Skutečné dokončení bakalářské práce vás ještě teprve čeká. Znova si vezměte k ruce předpis, kterým vaše škola bakalářskou práci upravuje, ať někde neuděláte chybu. Dopište:

 • Seznam literárních zdrojů
 • Připravte přílohy práce
 • Dokončete ostatní formality – vygenerujte obsah, seznam obrázků, grafů, tabulek, seznam používaných zkratek, dopište abstrakt.

Hotovou práci je dobré ukázat někomu na korekturu. Nejlepší je udělat korektury dvě – odbornou a jazykovou. Pokud s vámi spolupracoval vedoucí, určitě vás odborně korigoval v průběhu. Pokud se tak ale nedělo, najděte si někoho, kdo tomu, o čem píšete, opravdu rozumí, a požádejte ho, ať si práci přečte.
Jazyková korektura odhalí gramatické chyby a překlepy. To nepodceňujte, Nejen práce plná hrubek, ale i ojedinělý překlep, na který jak na potvoru zrovna předseda komise při listování u obhajoby narazí, vám může pěkně zavařit. Užitečná je i stylistická korektura, která se zaměřuje na nesrozumitelné formulace vět.

Tak, a můžete jít dát práci vyvázat.
P.S.: Až odevzdáte vyvázanou práci, ještě neházejte nohy na stůl, protože nejspíš musíte ještě udělat prezentaci k obhajobě. Viz Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce. Hodně štěstí u obhajoby!

Možná Vás bude také zajímat ...