Jak psát diplomku

Možná už máte za sebou bakalářskou práci, možná, že ne. Každopádně, čeká vás diplomka, tak se pojďme podívat, jak na to! Vycházíme ze situace, kdy máte přidělený nějaký název práce a vedoucího, co je těžké ho sehnat (pokud jste na tom líp, můžete si gratulovat :-)) Nejdřív si zjistěte, jaký předpis upravuje psaní prací na vaší škole, přečtěte si ho a připravte si ho někde k ruce. Na jeho základě si připravte šablonu diplomové práce. Někde ji dávají rovnou přímo k tomu předpisu. Pak si zajistěte literaturu. Zajděte do knihovny, poraďte se s knihovnicí. Viz Zdroje pro diplomovou práci. No a můžete začít psát. Myslete na to, že název práce je daný a vy se do něj musíte vejít. Pokud to z nějakého důvodu není možné, musíte dát ve škole oficiální žádost o změnu. Dále jsou důležité cíle práce. Viz Cíle diplomové práce. Když máte stanovené cíle práce, napište si osnovu. Základní osnova je pravděpodobně uvedená v tom pokynu, co máte ze školy, a bude vypadat asi takhle (někde to dávají i minimálním či maximálním počtem stran k jednotlivým částem, tak si na to dejte pozor):

 • úvod
 • teoretická část
 • analytická část
 • praktická část
 • závěr

Vy si ale napište osnovu podrobnější, pokud je to možné. Popřemýšlejte, jak by se jednotlivé části daly rozdělit do kapitol a napište si jejich pracovní názvy. Zatím ale jen kapitoly, žádné texty. Viz:

Co má obsahovat teoretická část diplomové práce?

Co má obsahovat analytická část diplomové práce?

Co má obsahovat praktická část diplomové práce?

Pak už můžete začít psát úvod. Viz Jak napsat úvod diplomové práce? Pokračujte jednotlivými částmi diplomky. Viz:

Jak napsat teoretickou část diplomové práce?

Jak napsat analytickou část diplomové práce?

Jak napsat praktickou část diplomové práce? Dodržujte přitom následující zásady:

 • Všechno, co není z vaší hlavy, musí mít uvedeno zdroj. Pokud to opisujete přímo, jsou to citace, nebo to popisujete jinými slovy, pak jsou to parafráze. Viz Citace v diplomové práci. Dejte si pozor u obrázků, tabulek a grafů. Viz Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci.
 • To, co z vaší hlavy je, také tak prezentuje (podle mého názoru, domnívám se, myslím si, došel jsem k závěru apod.).  Pozor, abyste vlastní názory neprezentovali jako obecně platné zásady.
 • Nepoužívejte množné čísl, když chcete popsat to, co jste dělali sami (vyhodnotili jsme dotazníky a zjistili jsme).

Máte napsáno? Diplomku si teď pozorně přečtěte. Pokud jste s textem spokojení, napište závěr. Viz Jak napsat závěr diplomové práce?
Určitě teď cítíte úlevu, ale ještě nejste u konce! Znova si vezměte k ruce předpis, kterým vaše škola diplomku upravuje, ať někde neuděláte chybu.

 • Dopište seznam zdrojů
 • Připravte přílohy práce
 • Dokončete ostatní formality – udělejte seznam obrázků, grafů, tabulek, seznam používaných zkratek, dopište abstrakt.

Hotovou práci je ukažte někomu na korekturu. Potřebujete korektury dvě – odbornou a jazykovou. Jestli s vámi spolupracoval vedoucí, určitě vás odborně korigoval v průběhu. Pokud to tak ale nebylo, je potřeba najít si někoho, kdo tomu, o čem píšete, opravdu rozumí, a požádat ho, ať si vaši diplomku přečte.
Jazyková korektura odhalí gramatické chyby a překlepy. To nepodceňujte, protože nejen práce plná hrubek, ale i ojedinělý překlep, na který jak na potvoru zrovna předseda komise při listování u obhajoby narazí, vám může pěkně zavařit. Dobrá je i stylistická korektura, která se zaměřuje na nesrozumitelné formulace vět.
A teď můžete jít dát práci vyvázat.
P.S.: Až odevzdáte vyvázanou práci, ještě neházejte nohy na stůl, protože nejspíš musíte ještě udělat prezentaci k obhajobě. Viz Jak udělat prezentaci k obhajobě diplomové práce. Hodně štěstí u obhajoby!

Možná Vás bude také zajímat ...