Jak napsat analytickou část diplomové práce?

Nezařazené

Jestli jste si nenapsali strukturu kapitol hned na začátku, udělejte to právě teď. Viz Co má obsahovat analytická část diplomové práce?
Nyní se věnujte problému, který chcete řešit. Ještě se nesnažte hledat řešení, nic nevymýšlejte (k tomu slouží praktická část), ani nepište obecně, o všech problémech téhle kategorie (k tomu byla určena teoretická část). Pište jen o tomhle jednom vašem vybraném problému – jaký je jeho stav teď, před tím, než ho začnete řešit. Možná by šlo některé informace shrnout do tabulky nebo grafu nebo přidat nějaký obrázek. Viz Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci?
Analytická část je hotová? Přejděte k praktické části. Jak napsat praktickou část diplomové práce?
Nevíte, co napsat do analytické části vaší diplomky? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...