Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci

Nezařazené

Obrázky, tabulky a grafy by měly být přítomné v každé práci s ekonomickou tematikou. Máte v podstatě dvě možnosti:

(1) – použít obrázek, který už někdo udělal před vámi

(2) – vytvořit si obrázek vlastní.

Varianta 1 by se měla vyskytovat spíše v teoretické části, varianta 2 v analytické a praktické, ale nemusí to být pravidlem.
V prvním případě vložíte obrázek, pojmenujete ho nejlépe stejně jako jeho autor a uvedete zdroj včetně autora. Viz Ve druhém případě ho vytvoříte, pojmenujete ho tak, aby název vystihoval podstatu, napíšete k němu „vlastní tvorba“ a uvedete zdroj dat – tedy zdroj vstupů, na jejichž základě jste obrázek vytvořili. U tabulek a grafů postupujte obdobně. Nadpisy by měly obsahovat i název objektu a jeho číslo (např. „obrázek 1“).
Obrázky, tabulky a grafy by neměly být samoúčelné, měly by být vždy k tématu.
Zhodnoťte, zda popis problému v analytické části a jeho řešení v praktické části nebo jejich součásti se dají shrnout do tabulek a vyjádřit graficky, pokud ano, určitě to udělejte. Viz Citace v bakalářské práci.
Co má obsahovat analytická část bakalářské práce?
Co má obsahovat praktická část bakalářské práce?
Jak napsat analytickou část bakalářské práce?
Jak napsat praktickou část bakalářské práce?
V bakalářské práci by neměl chybět seznam obrázků, tabulek a grafů, nejlépe se číslem strany, kde se nachází.
Příliš velké obrázky, tabulky, nebo grafy (nebo pokud je jich příliš mnoho), dávejte do přílohy práce.
Nevíte, jak na obrázky, tabulky, grafy ve vaší bakalářské práci? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...