Jak používat obrázky, tabulky a grafy v diplomové práci?

Nezařazené

V každé práci s ekonomickou tematikou by měly být obrázky, tabulky a grafy. V podstatě jsou dvě možnosti:

 (1)použijete obrázek, který už někdo udělal před vámi

 (2) vytvoříte si obrázek vlastní

Varianta 1 by se měla vyskytovat spíše v teoretické části, varianta 2 v analytické a praktické, ale nemusí to být pravidlem.
V prvním případě vložte obrázek, pojmenujte ho stejně jako jeho autor a uveďte zdroj včetně autora. Ve druhém případě ho vytvořte, pojmenujte ho tak, aby název vystihoval podstatu, napište k němu „vlastní tvorba“ a uveďte zdroj dat – tedy zdroj vstupů, na jejichž základě jste obrázek vytvořili. U tabulek a grafů postupujte podobně. Nadpisy by měly obsahovat i název objektu a jeho číslo (např. „obrázek 1“).
Obrázky, tabulky a grafy nemají být samoúčelné, měly by být vždy k tématu.
Zapřemýšlejte, jestli popis problému v analytické části a jeho řešení v praktické části nebo jejich součásti se dají shrnout do tabulek a vyjádřit graficky – jestli ano, rozhodně to udělejte. Viz Citace v diplomové práci.
Co má obsahovat analytická část diplomové práce?
Co má obsahovat praktická část diplomové práce?
Jak napsat analytickou část diplomové práce?
Jak napsat praktickou část diplomové práce?
Neměl by chybět seznam obrázků, tabulek a grafů, nejlépe se číslem strany, kde se nachází.
Příliš velké obrázky, tabulky, nebo grafy, dávejte do přílohy práce. Stejně tak pokud je jich příliš mnoho.
Nevíte, jak na obrázky, tabulky, grafy ve vaší diplomce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...