Co má obsahovat praktická část bakalářské práce?

Nezařazené

Praktická část bakalářské práce by měla popsat, jak jste došli k naplnění cílů bakalářské práce. Viz Jak formulovat cíle bakalářské práce? Měla by popsat to, jak jste došli k řešení problému popsaného v analytické části za pomocí metod a nástrojů popsaných v teoretické části. Pokud je to možné, je dobré prezentovat výsledky pomocí tabulek. Viz
Obrázky, tabulky a grafy v bakalářské práci.
Jak napsat praktickou část bakalářské práce?
Nevíte, co dát do praktické části vaší práce? Pomůžu vám!

Možná Vás bude také zajímat ...