Co má obsahovat teoretická část bakalářské práce?

Nezařazené

Teoretická část bakalářské práce by měla popisovat aktuální stav poznání dané problematiky. Tam je jen málo prostoru pro vlastní názory a úvahy, naopak, měla by obsahovat nejvíce citací a parafrází z těch nejdůležitějších zdrojů od nejuznávanějších autorů. Viz
Jaké jsou relevantní zdroje pro bakalářskou práci?
Citace v bakalářské práci.
Vždycky ale v souvislosti s tím, co budete psát v následujících kapitolách. Měly by tu být popsány metody, které budete v dalších částech práce používat.
Jak napsat teoretickou část bakalářské práce?
Nevíte, co dát do teoretické části vaší práce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...