Co má obsahovat teoretická část diplomové práce?

Nezařazené

Teoretická část diplomky má popisovat aktuální stav poznání v oblasti problému, který řešíte. V této části omezte vlastní názory a úvahy, naopak, používejte co nejvíce citací a parafrází z těch nejdůležitějších zdrojů od nejuznávanějších autorů v tomto oboru. Viz
Zdroje pro diplomovou práci
Citace v diplomové práci

Vždy ale používejte jen takové citace a parafráze, které směřují k tomu, co budete psát v následujících kapitolách (resp. které obsahují to, na čem budou následující kapitoly založeny). V této části můžete stručně popsat i historii problematiky. Popište zde metody, které budete v dalších částech práce používat.
Jak napsat teoretickou část diplomové práce?
Nevíte, co dát do teoretické části vaší diplomové práce? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...