Jak napsat závěr bakalářské práce?

Nezařazené

Pro spoustu lidí je nejtěžší napsat závěr práce. Jak postupovat? Velice jednoduše. Shrnete zvlášť teoretickou, zvlášť analytickou a zvlášť praktickou část práce tak, aby shrnutí obsahovalo vždy to nejdůležitější z každé části. Nebo takto shrňte zvlášť každou hlavní kapitolu vaší práce.
Závěr je vlastně jedno velké opakování všeho, co bylo ve vaší práci podstatné a důležité. Nemělo by se v něm objevovat už nic nového. Shrnutí musí končit stručným popisem toho, jak jste vyřešili váš problém, resp. jak jste naplnili cíle práce. Jak formulovat cíle bakalářské práce?
Celkem by závěr měl obsahovat 2-5 stran.
Máte závěr hotový? Připravte se na obhajobu. Jak udělat prezentaci k obhajobě bakalářské práce.
Nevíte, jak dokončit bakalářskou práci? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...