Jak napsat závěr diplomové práce?

Nezařazené

Pro hodně lidí je nejtěžší napsat závěr práce. Přitom to není nic tak těžkého. V závěru práce shrňte zvlášť teoretickou, zvlášť analytickou a zvlášť praktickou část práce tak, aby vždy shrnutí obsahovalo to nejdůležitější z každé části nebo z každé kapitoly.
Závěr je vlastně jen velmi, velmi zestručněným opakováním všeho, co bylo ve vaší práci podstatné a důležité. Nemělo by se v něm objevovat už nic nového. Shrnutí musí končit stručným popisem toho, jak jste vyřešili váš problém, tedy toho, jak jste naplnili cíle práce. Cíle diplomové práce?
Závěr obvykle obsahuje 2-5 stran.
Pokud máte závěr hotový, můžete dát diplomku vyvázat a zatím se připravit na obhajobu. Jak udělat prezentaci k obhajobě diplomové práce.
Nevíte, jak dokončit diplomku? Pomůžeme vám!

Možná Vás bude také zajímat ...